Restaurare, dotarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural al obiectivului de patrimoniu Muzeul Memorial B. P. HASDEU”, cod SMIS 116572